MECHANICKÉ OPRAVY

Údržba a mechanické opravy vozidiel

Vážený zákazníci od januára 2021, žiaľ už nie sme schopný prevádzať pravidelný servis Vačich vozidiel ako aj ostatné mechanické opravy všetkého druhu ,tak ako sme to robili 7 rokov na našej prevádzke na Janošikovej ulici  v Žiline. Dôvodom je ,že sme o tieto priestory prišli a náhradné priestory sa nám včas nepodarilo získať. Z toho dôvodu sme našu činnosť zredukovali len na opravu autoelektroniky a diagnostické práce u zákazníka.

Zároveň si Vám týmto dovoľujem ponúknuť, ako plnohodnotnú náhradu za naše servisné sluzby náš partnerský autoservis , firmu RESCUE SYSTÉM  s.r.o. v Žiline ,ktorý Vám vie v plnej miere zabezpečiť servisovanie vozidiel ,všetky mechanické opravy a tiež pneuservis vozidiel tak ako sme to robili mi doteraz.

S uvedeným servisom spolupracujeme a budemem mu maximálne nápomocný pri riešení Vašich problémov aj v súvislosti s našimi predchádzajucimi servisnými opravami a údržbou.

Kontaktaktné údaje na uvedený autoservis sú : RESCUE SYSTEM s.r.o. , Hlboká cesta 1418/42 , Žilina, Tel. kontakt: 0949298572. Email : novotny@rescuezilina.com. Firma je v areáli nemocnice, príjazd z obchvatu Žiliny smerom od Tesca na Prievidzu.