O NÁS

Dovoľte aby som sa Vám predstavil.

Moje meno je Jaroslav Syč. Som zakladateľ a konateľ firmy KS motor s.r.o. V obore autoopravárenstva pôsobím už od roku 1990. Od začiatkov v skromných podmienkach, keď entuziazmus vysokou mierou prevládal nad technickými zručnosťami a možnosťami, som prešiel cestou od amatérskych úprav súťažného vozidla, k bežným opravám vozidiel, až po profesionálnu prácu v najlepších dílerských autoservisoch Škoda a neskôr VW – Audi svojej doby na Slovensku.

Tak ako plynul čas, sa postupne nabaľovali moje teoretické a praktické znalosti, hlavne z oboru opráv motorov, autoelektriky a postupne stále viac autoelektroniky. Prešiel som cestou od prvých špecializovaných Bosch školení organizovaných na Slovensku, cez dílerské koncernové školenia VW – Audi, až po najnovšie poznatky získavané na školeniach v centrále Bosch Praha, ale aj u iných špičkových firiem venujúcim sa tejto činnosti. Tieto poznatky sú samozrejme stále dopĺňané a overované neodmysliteľnou každodennou praxou a potrebným technickým zázemím.

Firmu KS motor s.r.o. som zakladal s cieľom vybudovať malý autoservis, ktorý bude schopný ponúknuť zákazníkom pocit, že o jeho vozidlo je odborne, seriózne a všestranne postarané a to všetko pri zachovaní primeranej ceny za poskytnuté služby.

V galérii sú niektoré certifikáty a osvedčenia, ktoré som získal  za posledné roky.