OPRAVY AUTOELEKTRONIKY

 

Oprave autoelektroniky sa venujeme viac ako 15 rokov. 

Najčastejšímy opravamy riadiacich jednotiek (RJ) sú softverové opravy RJ ,po neodbornom chiptuningu,prípadne iných neodborných zásahoch. Taktiež sú to hardverové opravy RJ po zatečení RJ ,po poškodení pri nevhodnom štartovaní štartovacímy káblamy alebo nevhodnom nabíjani vo vozidle prípadne poškodenia vzniknuté  iným spôsobom.

Hardverové opravy RJ a vôbec už  správna diagnostika závady RJ je technicky,vedomostne a časove veľmi náročná.Účelnosť takejto opravy je individuálna podľa typu jednotky a stavu v akom sa nachádza.

Preto prosím opravujeme RJ vozidiel po individuálnej konzultácii ohľadne každej jednotky.Pre informáciu o jednotke nezabudnite prosím uvisť značku ,rok vyroby a typ vozidla z ktorého RJ pochádza včetne  typu motora (výkon motora/kod motora).Taktiež prosím uviest základné info o závade ako sú info o tom či závada nastala samovolne alebo po niejakom servisnom alebo inom zásahu ,či už bola táto jednotka opravovaná a pokiaľ máte,tiež presné čislo chyby s popisom chyby a akou diagnostikou to bolo kontrolované.

Opravujeme hlavne RJ motorov,immobilizérov,odblokovanie immobilizérov,prenos VIN čisla do jednotiek,výčitanie PIN-u pre prispôsobenie jednotiek a iné, hlavne u vozidiel VW group ale aj Ford,Renault a iných vozidiel.

 

Sortiment týchto opráv sa neustále doplňuje