Kontaktujte nás

KS Motor s.r.o.
Mob1: 0911 592 636
Mob2: 0905 592 636
Janošíková 20
010 01 Žilina
OPRAVY AUTOELEKTRONIKY

 

Oprave autoelektroniky sa venujeme 15 rokov 

V minulosti boli  tieto práce  u nás len okrajovou záležitosťou a obmedzovali sa skôr len na výmenu výkonových prvkov ovládajúcich akčné členy vo vozidlách, predovšetkým RJ motorov, výmeny stabilizátorov napätia v jednotkách prípadne ochranných prvkov jednotiek. Týmto prácam odpovedalo aj naše Know-how a taktiež propagácia týchto nami vykonávaných prác.

Nakoľko sa situácia  v oblasti autoelektroniky za posledných 10 rokov  radikálne mení aj my sme naše Know-how prispôsobili z časti tomuto vývoju a do budúcna ideme  ešte  intenzívnejšie skvalitňovať náš technický a ľudský potenciál a rozširovať sortiment špecializovaných opráv autoelektroniky. 

Prevádzame : 

         Opravy RJ motorov , softwarové opravy často po nevhodnom chiptuningu prípadne iných neodborných zásahoch

          Opravy hardverové  diagnostikovanie a výmena komponentov jednotiek – účelnosť takejto opravy je individuálna podľa typu jednotky a stavu v akom sa nachádza

          Opravy prístrojových dosiek  , hlavne VW group  ,nefunkčné alebo čiastočne funkčné budíky,displeje a taktiež softwarové opravy po neodborných zásahoch

          Opravy immobilizérov ,odblokovanie immobilizérov vozidiel Renault,prenos VIN čisla do jednotiek,vyčítanie PIN-u pre prispôsobenie predovšetkým u vozidiel VW group,Opel ale aj iné.

 

Sortiment týchto opráv sa neustále doplňuje